Seppo

Polimery dla rolnictwa

Polimery znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Nie mogło ich także zabraknąć w tak wielokierunkowej działalności jaką jest branża rolna. Oczywistością są polimery w postaci wszelkiego rodzaju folii (kiszonkarskie, okrywowe, budowlane) czy te, które są budulcem części maszyn. Jednak polimery są też obecne w mniej rzucającej się w oczy formie. I wchodzi firma Aegilops z oferta polimerów stosowanych do zaprawiania nasion.


Polimery do zaprawiania nasion mogą być stosowane we wszystkich gatunkach roślin uprawnych, pozwalając na osiągnięcie wysokiej skuteczności ochrony i bezpieczeństwa stosowania od wielkoobszarowych upraw polowych (zboża, rzepak, kukurydza) a na hobbystycznych uprawach warzyw czy roślin ozdobnych z siewu kończąc.


Proces przygotowania materiału siewnego obejmuje wiele etapów, których celem jest uzyskanie wysokiej jakości nasion, które mogą w pełni przekazać ukryty w nich potencjał genetyczny. Znamienną cechą produkcji materiału siewnego jest pojawiający się na każdym etapie tego procesu kurz. Ciągła jego aspiracja znacząco zmniejsza zapylenie materiału siewnego, ale ocierające się o siebie nasiona są źródłem cząstek pylących praktycznie w nieskończoność. Stosowane zaprawy nasienne mają w większości postać zawiesin bądź emulsji czyli roztworów niedoskonałych co w połączeniu z hydrofobową (w pierwszym kontakcie) powierzchnią nasion i wspomnianym wcześniej zapyleniem powoduje, że część substancji aktywnych zapraw nie zostanie związana z nasionem.W praktyce obserwujemy to jako pył ( w kolorze zaprawy) na dnie worka po wysypaniu nasion do siewnika. Ten pył to ewidentna strata, również w zakresie działania zaprawy i realne zagrożenie dla użytkowników nasion i środowiska. Stosowanie polimerów ma na celu zniwelowanie tego niekorzystnego zjawiska. Polimer spaja wszystkie elementy cieczy roboczej (zaprawy, nawóz donasienny) i skutecznie "przykleja je" do nasiona. Powstająca warstwa ochronna jest trwała i bezpieczna dla kiełkującego nasiona.Polimer sprawia, że ocierające się nasiona praktycznie nie nie generują powtórnego zapylenia, poprawiając bezpieczeństwo pracy przy procesie zaprawiania, konfekcji i później podczas wysiewu nasion tak zaprawionych. Zwiększa się również bezpieczeństwo dla środowiska, ponieważ substancje aktywne zapraw trafiają tylko tam gdzie powinny – z ziarniakiem do gleby.