Seppo

Paleta kolorystyczna

Możliwym jest uzyskanie praktycznie każdego koloru polimeru.

Możliwym jest uzyskanie praktycznie każdego koloru polimeru, jednak w praktyce się tego nie robi. Dlaczego? Kolor w zasadzie nie ma znaczenia – pełni tylko funkcję informacyjną (pozwala odróżnić nasiona zaprawione od niezaprawionych). Cel stosowania polimeru jest zupełnie inny - przejście z procesem zaprawiania na poziom 2.0, czyli wyższa skuteczność i większe bezpieczeństwo. W związku z powyższym paleta oferowanych kolorów jest ograniczona do podstawowych barw najpopularniejszych przy zaprawianiu nasion.